본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

금산인삼 글로벌 트레이드(베트남어)


Câu chuyện về Geumsan

Thương hiệu hàng đầu của nhân sâm

Geumsan mang di sản của nhân sâm Baekje

Sản phẩm này được sản xuất tại Geumsan, Hàn Quốc, nơi sản sinh ra nhân sâm Hàn Quốc. Nó được làm từ nhân sâm ở Hàn Quốc, như một nguyên liệu tươi. Sản phẩm này đã đạt được các hệ thống chứng nhận chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm các chứng nhận G mark, GAP, GMP và HACCP. Thương hiệu Geumhong đã đăng ký nhãn hiệu ở nhiều quốc gia tiêu thụ nhân sâm khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, v.v.

Đồng thương hiệu nhân sâm thảo dược Geumsan, Geumhong

Geumhong, một thương hiệu chung của nhân sâm thảo dược Geumsan, được chế biến kỹ lưỡng, không sơ suất trong bất kỳ khâu nào của quá trình trồng trọt cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, chúng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như là thực phẩm an toàn để bổ sung cho sức khỏe

  • GAP(우수관리인증) 농림춘산심품부 Chứng nhận Quản lý sản phẩm nông nghiệp xuất sắc.
  • 안전관리인증 HACCP 식품의약품안전처 Chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe
  • 금홍심의위원회 Phê duyệt quyền sử dụng nhãn hiệu
  • 금홍 Sản phẩm Geumhong

Phê duyệt và chứng nhận nhãn hiệu

Sản phẩm được thực hiện dưới sự quản lý kỹ lưỡng, không có bất kỳ sơ suất nào, từ khâu trồng trọt cho đến sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, chúng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như là thực phẩm an toàn để bổ sung cho sức khỏe

  • 상표도안 Thiết kế nhãn hiệu
  • 인증마크 Dấu chứng nhận

Hiệp hội Geumhong