본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

금산인삼 글로벌 트레이드(베트남어)


hướng dẫn sử dụng

금산인삼 글로벌트레이드 GEUMSAN GINSENG GLOBAL TRADE

Hệ thống hỗ trợ quản lý để tăng cường khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu nhân sâm huyện Geumsan và thu hút doanh nghiệp.

  • 반응형 웹
  • 제품홍보
  • 수출지원
  • 기업관리
  • 다국어지원
언제 어디서든 볼 수 있습니다

Hệ thống thương mại nhân sâm Geumsan được giới thiệu với các công nghệ web có tính phản ứng và tiện lợi, không chỉ trên PC mà còn trên điện thoại di động và máy tính bảng.

제품의 홍보를 도와드립니다

Trang web e-catalog được cung cấp để quảng bá và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp.
Điều này có thể được sử dụng đa dạng. (Quảng bá trực tuyến)

수출지원을 돕습니다

Các thành viên doanh nghiệp có thể xác nhận và đăng ký thông tin dự án hỗ trợ xuất khẩu do chính phủ/ địa phương thực hiện.

금산군의 적극적인 기업관리

Doanh nghiệp trở thành thành viên được chỉ định là đối tượng quản lý của Geumsan. Đối tượng quản lý có thể nhận được nhiều hỗ trợ và lợi ích khác nhau.

해외고객이 쉽게 정보를 얻을 수 있습니다

Hệ thống này được hỗ trợ bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật để khách hàng nước ngoài có thể dễ dàng nhận được thông tin doanh nghiệp và sản phẩm.

펼쳐보기 펼침닫기

유의사항

trực tiếpChúng tôi không bán.

Cung cấp tài liệu, link, hình ảnh để quảng bá sản phẩm nhưng không bán trực tiếp. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về bán hàng, huyện Geumsan không chịu trách nhiệm

về thiệt hạiTôi không chịu trách nhiệm.

Nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy nhưng không đảm bảo bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh trong quá trình đó và không chịu trách nhiệm về tất cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, phái sinh, trừng phạt, phụ trợ phát sinh do lỗi thông tin. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thông tin mà doanh nghiệp cung cấp là ở doanh nghiệp

Bản quyền là một công ty và mộtỞ văn phòng huyện Geumsan.

Bản quyền của hình ảnh và nội dung được sử dụng trong hệ thống này là doanh nghiệp và văn phòng huyện Geumsan. Do đó, có thể bị buộc tội ăn cắp trái phép