대메뉴 바로가기

금산인삼 글로벌 트레이드(베트남어)


Chứng nhận chất lượng quốc gia của Geumsan , dấu G ​

Có rất nhiều sản phẩm thảo dược nhân sâm đã qua chế biến được sản xuất ở Geumsan, những sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chí bổ sung và củng cố theo Luật vệ sinh thực phẩm và Luật Thực phẩm chức năng y tế.​​​

Truyền thống sản xuất nông nghiệp nhân sâm Geumsan được công nhận trên toàn cầu​

Ngành nông nghiệp trồng nhân sâm Geumsan đã được Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn công nhận là Hệ thống di sản Nông nghiệp quan trọng cấp quốc gia vào tháng 3 năm 2005.​
Đây là lần đầu tiên nhân sâm được đăng ký GIAHS (Hệ thống Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu)​​​

Nhân sâm Geumsan vươn ra thế giới!​​​

Nhân sâm Geumsan, thương hiệu đại diện của nhân sâm Hàn Quốc với 1500 năm lịch sử.​ Giới thiệu sản phẩm Nhân sâm Geumsan đầy tự hào , được gia nhập vào thị trường thương mại toàn cầu về nhân sâm Geumsan.​​​